Formulari de contacte

  Nom
  E-mail
  Assumpte / Motiu de contacte
  Els seus requeriments


  Datacenters, virtualizacions, i implementació d’infraestructures de xarxa físiques i virtuals

  Xarxes, datacenters i servidors separats geogràficament Instal.lem i configurem datacenters, separant serveis crítics i no crítics, virtualitzan servidors, inclús en infraestructures híbrides. Sempre intentem treballar amb llicències OpenSource per abaratir costos al client

  Parametritzem tota la infraestructura de xarxa, física i virtual, per assegurar el màxim ample de banda per a cada servei digital. Som especialistes en VMWare.

  Categoria

  Administració Sistemes, Centres de dades (CDN), Infraestructura de xarxes, Infraestructura de xarxes virtuals, Serveis IT

  Compartir